معرفی ما


معرفی ما

خانه چاپ رسام ( سهامی خاص ) در سال 1371 فعالیت خود را با نام چاپ مصباح الرضا آغاز نمود. سال 1375 مرکز تکثیر رسام شکل گرفت و در سال 1382 پس از ادغام این دو مجموعه و تغییر نام به نام چاپ رسام خدمات گسترده تری را در قالب دستگاه های مختلف ارائه داده و امکان استفاده مشتریان را از متنوع ترین امکانات چاپ و تکثیر در ابعاد و اندازه های مختلف و قابلیت های تغییر مقیاس فراهم نمود.

سیاست گذاری مدیریتی بیشتر برمبنای ارتقاء روزافزون و بهره گیری از تکنولوژی روز معطوف بوده که این امر ثبات کیفیت را همواره برای این مرکز به دنبال داشته؛ به نحوی که می توان اذعان نمود، پیشرفته ترین دستگاه های چاپ در این مکان همگام با تکنولوژی روز جایگزین گردیده است.

برای دریافت آخرین اخبار و پیشنهادات ویژه لطفا در خبرنامه ما ثبت نام کنید .